KRT3013 Tajuk Tugasan 3: Pembangunan Blog Pengajaran & Pembelajaran

My photo
ID: D20112054006 KUMPULAN:EL-B03 (A121PJJ)

Wednesday, 24 October 2012

LATIHAN BAHAGIAN B (KEDUDUKAN MALAYSIA DI DUNIA)


Nyatakan benua yang bertanda pada peta di bawah.


No comments:

Post a Comment