KRT3013 Tajuk Tugasan 3: Pembangunan Blog Pengajaran & Pembelajaran

My photo
ID: D20112054006 KUMPULAN:EL-B03 (A121PJJ)

Saturday, 20 October 2012

Latihan Bahagian B (Kesultanan Melaka)

Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


1. Kegiatan menterjemah dan menyadur karya sastera Parsi dan Arab telah di lakukan oleh ulama dan ______________

2. Sultan Muzaffar Shah telah menjalin hubungan dengan_________ untuk mengelak serangan Siam.

3. Kedatangan_______________ pada 1509 pada awalnya hanya untuk berdagang.

4. Melalui______________ antara putera dan puteri Sultan Melaka dengan anak raja dari negeri Pahang, Kelantan dan Siak berjaya meluaskan pengaruh Melaka.


5. Barangan yang di bawa dari China untuk di dagangkan di Melaka termasuklah_______ dan teh.

6. Senjata, tembaga dan minyak wangi adalah antara barang yang di bawa dari _________ ke Melaka untuk di dagangkan.

7. Tindakan Parameswara menguasai Temasik menimbulkan kemarahan________.

8. Kegiatan ilmu di Istana Melaka terhad kepada golongan istana dan __________ sahaja. China,  tembikar,  Perkahwinan,  Siam
bangsawan, India,  Portugis, jurutulis


No comments:

Post a Comment