KRT3013 Tajuk Tugasan 3: Pembangunan Blog Pengajaran & Pembelajaran

My photo
ID: D20112054006 KUMPULAN:EL-B03 (A121PJJ)

Friday, 19 October 2012

Latihan Bahagian A (Kesultanan Melaka)


1. Siapakah yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka?
   
   A. Sultan Muzaffar Shah
   B. Sultan Mansur Shah
   C. Parameswara
   D. Sultan Alauddin Riayat Shah

2. Dari manakah Parameswara berasal ?

   A. Pasai 
   B. Aceh
   C. Temasik
   D. Palembang


3. Parameswara melarikan diri ke Muar setelah di serang oleh Kerajaan ________ di Temasik.

   A. Palembang
   B. Majapahit
   C. Siam
   D. Pasai

4. Temasik ialah negeri di bawah naungan kerajaan _______.

   A. Palembang
   B. Majapahit
   C. Siam
   D. Pasai


5. Nama Melaka di ambil sempena nama _________

   A. Sebatang Pokok 
   B. Sebatang Sungai 
   C. Seekor Anjing
   D. Seekor Pelanduk putih


6. Siapakah pembesar yang memangku tugas sultan ketika baginda gering atau ke luar negara?

   A. Laksamana 
   B. Temenggung 
   C. Bendahara
   D. Penghulu Bendahari

7. Siapakah pembesar yang menjadi hakim kes kes jenayah yang berlaku di darat?

   A. Laksamana 
   B. Temenggung 
   C. Bendahara
   D. Penghulu Bendahari


8. Sultan yang berikut berperanan menggubal Hukum Kanun Melaka

   A. Sultan Alauddin 
   B. Sultan Mansur Shah 
   C. Sultan Muzaffar Shah
   D. Sultan Mahmud Shah

9. Bendahara Tun Perak menjadi bendahara semasa
pemerintahan_____________


   A. Sultan Alauddin 
   B. Sultan Mansur Shah 
   C. Sultan Muzaffar Shah
   D. Sultan Mahmud Shah


10. Apakah jawatan yang sama dengan tugas bendahara pada masa ini?

   A. Perdana Menteri 
   B. Menteri Kewangan 
   C. Panglima Angkatan Tentera
   D. Polis


11. Jajahan Takluk Melaka meliputi negeri negeri berikut kecuali….

   A. Siak      B. Kampar      C. Kedah     D. Majapahit

12. Melaka meluaskan kuasanya melalui cara berikut, kecuali….

   A. Melalui penaklukan
   B. Kerelaan raja negeri Lain
   C. Perkahwinan
   D. Perjanjian

13. Portugis telah menjajah Melaka pada tahun______

   A. 1411        B. 1511        C. 1409        D. 1509


No comments:

Post a Comment