KRT3013 Tajuk Tugasan 3: Pembangunan Blog Pengajaran & Pembelajaran

My photo
ID: D20112054006 KUMPULAN:EL-B03 (A121PJJ)

Wednesday, 14 November 2012

RPH KT Bentuk Muka Bumi

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN

Tarikh :

Masa :60 minit

Tema :Geografi Fizikal

Topik :Bentuk Muka Bumi

Subtopik :Kepentingan Bentuk Muka Bumi

Tahun/Tingkatan : 5

Hasil Pembelajaran:Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1.Menyenaraikan bentuk muka bumi Malaysia
2.Menerangkan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia
3.Menjelaskan kepentingan bentuk muka bumi kepada ekonomi Malaysia

Isi pelajaran: Mengenal Negara Kita
3.2 Geografi Fizikal
a. Bentuk muka bumi
i. Pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia
ii. Kepentingan bentuk muka bumi

Pengetahuan Sedia Ada:
1.Murid mengetahui tempat tanah tinggi, tanah pamah, sungai, pinggir laut dan kepulauan.
2.Murid berpengalaman melawat tempat pelancongan seperti Port Dikson, Cameron Highland, Pulau Langkawi dan sebagainya.

Penerapan Nilai Murni:Kesyukuran, kerjasama, hormat-menghormati, berani, yakin, berbangga, menghargai

Unsur-unsur Patriotisme:
Berbangga dengan kepelbagaian bentuk muka bumi di Malaysia.Menyedari kepentingan bentuk muka bumi terhadap ekonomi negara

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP):
1.Silang kata18 helai
2.Laptop dan LCD
3.Lembaran kerja18 helai

Set Induksi / Masa 5 minit
1. Murid diminta melihat tayangan pelbagai bentuk muka bumidi Malaysia
2. Murid diminta menyenaraikan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia.
3. Jawapan murid dikaitan dengan tajuk.

Langkah 1 / Masa 15 minit
1. Guru menayangkan nota-nota dengan slaid mengenai kepentingan bentuk muka bumi
2. Guru mengemukakan soalan berkenaan dengan tajuk pengajaran.
3. Murid menjawab dengan tepat.

Langkah 2/ Masa 15 minit
1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan.
2. Guru menugaskan tiap-tiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulannya mengenai kepentingan bentuk muka bumi.
3.Tiap-tiap kumpulan dibahagikan kepada tajuk yang berlainan:
   -Kump.1: Menamakan kawasan tanah tinggi dankepentingannya kepada ekonomi negara.
   -Kump.2: Menamakan kawasan tanah pamah dankepentingannya kepada ekonomi negara.
   -Kump.3: Menamakan kawasan saliran dankepentingannya kepada ekonomi negara.
   -Kump.4: Menamakan kawasan pinggir laut danpulau dan kepentingannya kepada ekonomi negara
4. Guru meminta kumpulan tersebut mencatat maklumat dalam lembaran kerja yang diberikan.

contoh lembaran kerja: kepentingan bentuk muka bumi
Contoh-contoh teka silang kata
Melengkap silang kata ini dengan merujuk maklumat yang diberikan di bawah.

Menegak:
1. Aliran air semula jadi.
2. Barisan gunung yang memanjang.
4. Kegiatan _______merupakan sumber pendapatan kepada nelayan.
6. Stesen jana kuasa _______ dibina di kawasan tanah tinggi.
8. Tanah yang rata ialah tanah _____.

Mendatar:
3. Titik tertinggi pada sesebuah bukit atau gunung
5. Kawasan tanah tinggi yang lebih daripada 300 meter tingginya.
7. Kawasan tanah tinggi yang rendah daripada 300 meter tingginya.
8. Kegiatan ekonomi yang mengutamakan keindahan alam semula jadi.
9. Kawasan perairan yang dikelilingi oleh daratan


Jawapan:
1. Sungai 
2. Banjaran 
3. Puncak 
4. Perikanan
5. Gunung
6. Hidroelektrik
7. Bukit
8. Pamah (menegak), pelancongan (mendatar)
9. Tasi

1 comment: