KRT3013 Tajuk Tugasan 3: Pembangunan Blog Pengajaran & Pembelajaran

My photo
ID: D20112054006 KUMPULAN:EL-B03 (A121PJJ)

Monday, 15 October 2012

Kaum Di Sarawak (Nota 4.2-a-iii)

1. Penduduk di Sarawak terdiri daripada beberapa kaum. 

2. Kaum-kaum ini tinggal sama ada di persisiran pantai, pedalaman dan muara sungai. 

3. Taburan kaum di Sarawak di kawasan Persisiran pantai, muara sungai dan pedalaman.

3.1 Kawasan: Persisiran pantai 

3.1.1.(a) Kaum Melayu
3.1.1.(b) Penempatan: Kawasan Kuching, Simanggang, Sibu, Mukah, Oya, Saribas dan Tanjung Datu.

3.1.2.(a) Kaum Melanau
3.1.2.(b) Penempatan: Lembah Utara Rajang, Mukah, Oya dan Bintulu.


3.2 Kawasan: Muara sungai 

3.2.1.(a) Kaum Iban
3.2.1.(b) Penempatan: Sungai Saribas, Sungai Skrang, Sungai Lupar dan Sungai Rajang.

3.2.2.(a) Kaum Bidayuh
3.2.2.(b) Penempatan: Singgai, Sadong dan Sungai Kayan.


3.2.3.(a) Kaum Kenyah
3.2.3.(b) Penempatan: Sungai Baram, Kawasan Ulu Batang, Rajah dan Balui.


3.3 Kawasan: Pedalaman

3.3.1.(a) Kaum Kelabit
3.3.1.(b) Penempatan: Lembah Terusan dan Sungai Baram.

3.3.2.(a) Kaum Penan
3.3.2.(b) Penempatan: Kawasan Hutan Baram dan Sungai Rajang.

3.3.3.(a) Kaum Murut
3.3.3.(b) Penempatan: Kawasan kaki bukit dan gunung di utara Sarawak dan di kawasan Sungai Terusan


No comments:

Post a Comment