KRT3013 Tajuk Tugasan 3: Pembangunan Blog Pengajaran & Pembelajaran

My photo
ID: D20112054006 KUMPULAN:EL-B03 (A121PJJ)

Wednesday, 5 December 2012

Projek KT (Cadangan 2 - Buku Skrap)

Tajuk: Bentuk Muka Bumi Malaysia

Kategori: Individu

Bahan :

 • Kertas A4, penebuk lubang, reben, keratan gambar daripadamajalah, surat khabar atau sumber lain, gambar daripada internet.

Arahan:
 • Hasil karya hendaklah ditulis tangan (tulisan tangan sendiri) yang kemas, besar, jelas, sesuai dan mudah dibaca, bukan cetakan komputer. 
 • menggunakan sebelah muka surat sahaja.
 • Sila cari maklumat serta gambar daripada buku, majalah, surat khabar atau internet bagi di bawah
 • Semua maklumat atau data ini perlu dibawa semasa membuat projek di sekolah.
 • Projek KajianTempatan ini akan dibuat di sekolah semasa waktu Kajian Tempatan masing-masing.
 • Projek Kajian Tempatan hendaklah disiapkan dan diserahkan kepada Guru Kajian Tempatan masing-masing dalam masa satu bulan.
 • Elemen tambahan (digalakkan) - Salinan gambar atau keratan daripada buku, majalah dan sebagainya  
 • Reka bentuk: disediakan dalam saiz A4 dan hiasan yang bebas mengikut kreativiti murid
 • Hasilkarya mestilah ciptaan sendiri


Pengisian buku skrap
 • Kulit hadapan (Tajuk)
 • Halaman pertama (Nama, kelas dan gambar murid)
 • Halaman kedua dan seterusnya (Kandungan)
 • Halaman terakhir (penutup dan Sumber rujukan)

Isi kandungan:

1. Bukit
 • nama-nama bukit yang terdapat di Malaysia serta lokasinya.
 • pilih salah satu daripada bukit tersebut dan nyatakan: nama bukit, ketinggian, tanaman yang popular,  keistimewaan bukit tersebut, gambar kawasan yang menarik 

2. Gunung
 • nama-nama gunung yang terdapat di Malaysia serta lokasinya. 
 • pilih salah satu daripada gunung tersebut dan nyatakan: nama gunung, ketinggian, tanaman yang popular, keistimewaan gunung tersebut, gambar kawasan yang menarik

3. Banjaran
 • nama-nama banjaran yang terdapat di Malaysia serta lokasinya.
 • pilih salah satu daripada banjaran tersebut dan nyatakan: nama banjaran, tanaman yang popular, keistimewaan banjaran tersebut, gambar kawasan yang menarik

4. Pulau
 • nama-nama pulau yang terdapat di Malaysia serta lokasinya.
 • pilih salah satu daripada pulau tersebut dan nyatakan: nama pulau, tanaman yang popular, keistimewaan pulau tersebut, gambar kawasan yang menarik 

5. Sungai
 • nama-nama sungai yang terdapat di Malaysia serta lokasinya.
 • pilih salah satu daripada sungai tersebut dan nyatakan: nama sungai, panjangnya, keistimewaan sungai tersebut, gambar kawasan yang menarik

6. Tasik
 • nama-nama tasik yang terdapat di Malaysia serta lokasinya.
 • pilih salah satu daripada tasik tersebut dan nyatakan: nama tasik, hidupan yang popular (cth: ikan), keistimewaan tasik tersebut, gambar kawasan yang menarik

Contoh-contoh buku skrap
contoh kulit buku skrap
sumber: http://mazazleeazahari.blogspot.com
contoh susunan isi kandungan
sumber: http://mazazleeazahari.blogspot.com

1 comment: