KRT3013 Tajuk Tugasan 3: Pembangunan Blog Pengajaran & Pembelajaran

My photo
ID: D20112054006 KUMPULAN:EL-B03 (A121PJJ)

Thursday, 6 December 2012

Projek KT (Cadangan 3 - Poster)

Tema Poster: 1 MALAYSIA

Masa: 2 Jam


Peralatan  :

  • Pensel warna dan krayon sahaja dibenarkan
  • Kertas lukisan


Poster yang dihasilkan  hendaklah;

  • Jelas dan ideal dengan tema yang ditetapkan
  • Kreatif dan hasil karya yang asli
  • Memenuhi keseluruhan  kertas lukisan
contoh:
sumber: http://smkaipp.blogspot.com
sumber: http://unionmalaysia.blogspot.com
sumber: http://lokkie-jl.deviantart.com


No comments:

Post a Comment